Πρώτο βήμα για άμβλυνση του κυκλοφοριακού

Τετ, 04 Νοε. 2020 15:55

  • Ο Δήμος Λευκωσίας χαιρετίζει την προκήρυξη διαγωνισμού από το Υπ. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Λευκωσίας χαιρετίζει την προκήρυξη Διαγωνισμού από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την οποία ο Δήμος Λευκωσίας έχει συνδράμει τα μέγιστα τόσο σε ότι αφορά το στάδιο της προκήρυξης του Διαγωνισμού όσο και για τα παραδοτέα που έχουν ενταχθεί σε αυτή.

«Ανέκαθεν ο Δήμος Λευκωσίας υποστήριζε την εκπόνηση και ακολούθως την εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ενώ στο μέτρο των δυνατοτήτων του έχει προωθήσει πρόνοιες του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ)», τονίζει ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Ενδεικτικά ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη λειτουργία του δικτύου μικρών λεωφορείων, στην τεχνοοικονομική μελέτη του 2015 για το τραμ την οποία χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου ο Δήμος, στις μονοδρομήσεις, στην κατασκευή νέων πλατιών πεζοδρομίων σε πολλές γειτονιές καθώς και στο σε εξέλιξη έργο της δημιουργίας ποδηλατοδρόμων που θα ενώνουν τα πανεπιστήμια.

Καταλήγοντας υπογράμμισε πως η εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί τη μόνη ίσως λύση σε ότι αφορά την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, τη βιωσιμότητα των αστικών κέντρων, τη μείωση των ρύπων με σημαντικό όφελος στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αφορά μεταξύ άλλων:

  • Το σχεδιασμό του άξονα με λεωφορειολωρίδες που θα μπορεί μελλοντικά να μετατραπεί εύκολα σε ένα άξονα για σύστημα ταχείας διέλευσης λεωφορείων (BRT) ή τραμ.
  • Την ανάπλαση και αναζωογόνηση των ιστορικών πυρήνων, του επιχειρηματικού κέντρου καθώς και των υπολοίπων αστικών πυρήνων της Λευκωσίας.
  • Προτάσεις για την αναδιάρθρωση των ωρών εργασίας με στόχο την καθιέρωση κλιμακωτών ωραρίων για τις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσα από το σύστημα του eProcurement έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου 2020.