Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει σε νέο καινοτόμο έργο που αφορά χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τρι, 03 Νοε. 2020 10:55

Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει στο έργο “AI4PublicPolicy” που έχει ως κύριο στόχο τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες νέφους (Cloud Computing) για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού  και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στον τρόπο ανάπτυξης πολιτικών.

Ο μετασχηματισμός αφορά στην ανάπτυξη πολιτικών βάσει δεδομένων (data driven policies). Μέσα από στοιχεία και δεδομένα που θα καταχωρούνται από τους πολίτες αλλά και δεδομένων που διαθέτουν οι Τοπικές Αρχές, θα υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν πολιτικές βάσει αυτών των πληροφοριών.

Το έργο ενισχύει τις προσπάθειες του Δήμου Λευκωσίας που αφορούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην πόλη. Παράλληλα,  λειτουργεί συνεργιστικά  με την υλοποίηση τόσο της στρατηγικής έξυπνης πόλης όσο και της λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για την Ερευνά και Καινοτομία RISE, που ο Δήμος Λευκωσίας συντονίζει. 

Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να αναπτυχθεί πιλοτικό πρόγραμμα στη Λευκωσία για την αστική κινητικότητα.

Στην κοινοπραξία πέραν του Δήμου Λευκωσίας συμμετέχουν 12 οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σε θέματα νέφους (cloud) και Τεχνητής Νοημοσύνης όπως επίσης το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, το Ενεργειακό Γραφείο της Λισσαβόνας  και οι Δήμοι Αθηνών, Γένοβας  και Πράγας.