Οι φοιτητές απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών

  • Ο Δήμος Λευκωσίας στηρίζει και προβάλλει τα YUFE Help Desks.

Γνωρίζατε ότι η Συμμαχία Young Universities for the Future of Europe, YUFE βρίσκεται στην περιοχή σας?

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της Συμμαχίας YUFE. Στόχος της Συμμαχίας YUFE είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τα Πανεπιστήμια, κτίζοντας μαζί ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη.

Ο Δήμος Λευκωσίας, ως συνεργαζόμενος φορέας, υποστηρίζει και προβάλλει τις δράσεις του έργου στην περιοχή του.

Ένα από τα βασικά βήματα που προωθεί η Συμμαχία για την επίτευξη των στόχων της είναι η δημιουργία των YUFE Help Desks.

Φοιτητές των πανεπιστημίων που είναι μέλη της Συμμαχίας YUFE (Young Universities for the Future of Europe), θα δίνουν απαντήσεις σε διάφορα καίρια ερωτήματα πολιτών υπό την επίβλεψη των Καθηγητών τους στα πλαίσια των Help Desks.

Τα YUFE Help Desks θα δίνουν στους πολίτες την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήματα και να λάβουν τις απαντήσεις που χρειάζονται για διάφορα θέματα όπως νομικά, επιχειρηματικά, οικονομικά, δεξιότητες ηλεκτρονικών εργαλείων / αιτήσεων, εκμάθησης ξένων γλωσσών κ.α.

Τα πρώτα Help Desks θα ξεκινήσουν τον Μάιο 2021. Η πληροφόρηση για τις τοποθεσίες και τις ώρες λειτουργίας τους θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες των περιοχών YUFE στις αρχές της άνοιξης 2021. Στην Κύπρο το Help Desk θα είναι διαθέσιμο στη Λευκωσία.

Τα Help Desks θα βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων ή στα πανεπιστήμια ή θα είναι διαθέσιμα διαδικτυακά. Στα Help Desks οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις τους στα ελληνικά  ή στα αγγλικά και οι φοιτητές που θα απαντούν θα προέρχονται από τα πανεπιστήμια εταίρους YUFE.

Για περισσότερες πληροφορίες για το YUFE μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://yufe.eu/ ή ακολουθήστε τις δραστηριότητες YUFE στα κοινωνικά δίκτυα  Twitter @AllianceYufe, Instagram @yufe_alliance.

Για να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο YUFE στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να καλείτε  στο τηλέφωνο 22894325 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο yufe@ucy.ac.cy.

Λίγα λόγια για το YUFE
Η Συμμαχία YUFE είναι μια από τις 17 πρώτες Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών μοντέλων.

Βασίζεται στο κοινό όραμα 10 νέων ερευνητικών πανεπιστημίων και 4 μη ακαδημαϊκών εταίρων που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Οι εταίροι YUFE ενώνουν δυνάμεις με σκοπό να συμβάλουν σε μια πιο ανταγωνιστική, καινοτόμα και ενωμένη Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας πρώτιστα τις σημερινές προκλήσεις.

Πέραν της ακαδημαϊκής ανάπτυξης η συμμαχία YUFE στοχεύει και στην αυξημένη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και των πόλεων στις οποίες βρίσκονται τα πανεπιστήμια αυτά.

Τα μέλη της Συμμαχίας: Πανεπιστήμιο Μάαστριχτ (Ολλανδία), που είναι και ο Συντονιστής, το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φιλανδίας, το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο Βρέμης (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Καρόλου Γ Μαδρίτης (Ισπανία) το Πανεπιστήμιο Έσσεξ (Ηνωμένο Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Τορ Φεργκάτα Ρώμης (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Ριέκα (Κροατία) και το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος στο Τορούν (Πολωνία).

Photo.JPG

Students will answer citizens’ questions

  • Nicosia Municipality supports and promotes YUFE Help Desks

Did you know that the Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliance is present in your hometown?

The University of Cyprus is a member of the YUFE Alliance, The YUFE Alliance aims at bringing local communities and universities closer to each other building together the future of Europe.

The Nicosia Municipality, as cooperating body, supports and promotes the actions of the project in its area.

One of the first concrete steps within this framework, promoted by the Alliance are the YUFE Help Desks.

YUFE Help Desks will provide citizens with the opportunity to ask questions on different topics, such as legal issues, entrepreneurial advice, digital tools/applications, economics, studying, language skills etc. Questions will be answered by students of the YUFE universities under the supervision of university staff.

The first Help Desks will be launched in May 2021, and all information on the respective locations and opening hours will be available/posted in early spring 2021 to the citizens’ of YUFE regions. In Cyprus, the Help Desk will be available in Nicosia.

Help Desks can be found in the city or on the university campus or run online. At the Help Desks, citizens can ask their questions in Greek or English, and students answering may come from any of the YUFE partner universities.

For further information on YUFE, please https://yufe.eu/ or follow YUFE’s activities on social media: Twitter @AllianceYufe, Instagram @yufe_alliance.

To contact your local YUFE office: yufe@ucy.ac.cy, Tel. 22894325

YUFE in a nutshell
YUFE is one of the first 17 European University Alliances that have been granted funding by the European Commission for the development of Europe-wide university models.

The YUFE Alliance is based on the joint vision of ten young research-oriented universities and four non-academic partners located across Europe. The YUFE partners came together based on their shared dedication to the European spirit, their common aim to contribute to a more competitive, innovative, and united Europe and their ambition to help address today’s challenges.

In addition to academic development, YUFE aims at increasing cooperation between universities and university cities

The members of the Alliance are Maastricht University (The Netherlands), which acts as the coordinator, the University of Eastern Finland, the University of Antwerp (Belgium), the University of Bremen (Germany), the University Carlos III Madrid (Spain), the University of Essex (UK), the University of Cyprus (Cyprus) as well as Tor Vergata University of Rome (Italy), University of Rijeka (Croatia), and the Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)..