Η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στην υπηρεσία των δημιουργικών βιομηχανιών

Παρ, 27 Νοε. 2020 11:00

Διαδικτυακό σεμινάριο από το Κέντρο Αριστείας RISE
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου,16:00 – 17:00

 

Πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο στην κοινωνία, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες και επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα συμμετέχουν ενεργά στην επιστήμη και στην καινοτομία. Τέτοιες καινοτόμες δεξιότητες ,απαιτούν νέες, διεπιστημονικές και πρακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους, νέες υποδομές καθώς και καινοτόμους πειραματισμούς στο πλέγμα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τέχνης και του κοινωνικού ακτιβισμού.

Η παρουσίαση του Δρ. Κλεάνθη Νεοκλέους θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός τοπικού οικοσυστήματος, όπου οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες συνυπάρχουν με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, και από κοινού, εργάζονται για να ανακαλύψουν νέες ερευνητικές οδούς, να φέρουν την καινοτομία σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και παράλληλα να αντιμετωπίσουν κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.

Ομιλητής
Ο Δρ Κλεάνθης Νεοκλέους έλαβε το διδακτορικό του στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο του 2011 και έχει ένα πολυεπιστημονικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει τους τομείς της εικονικής πραγματικότητας, τρισδιάστατων γραφικών, ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), Γνωστικής Ψυχολογίας, Υπολογιστικής Νευροεπιστήμης και Μηχανικής Μάθησης. Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, είναι συνιδρυτής δύο καινοτόμων νεοσύστατων εταιρειών στις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και ηλεκτρονικής υγείας. Τον Ιούνιο του 2019, ο Δρ. Νεοκλέους εντάχθηκε στο RISE και ηγείται της πολυεπιστημονικής ομάδας ITICA – Immersive Technologies for Intelligent and Creative Applications (ITICA). Το ITICA φέρνει στοιχεία από τον κόσμο των καλών τεχνών μαζί με αναδυόμενες τεχνολογίες για την ανάπτυξη δημιουργικών και καινοτόμων εφαρμογών. Πρόσφατα, σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία Λευκωσίας, η ερευνητική ομάδα ITICA συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ars Electronica 2020 με μια ομάδα από τοπικούς καλλιτέχνες και ερευνητές.
Εγγραφή

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση απαιτείται να κάνετε εγγραφή  EΔΩ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφόρηση επικοινωνήστε με τον Γιώργος Δημητρίου, Education and Training Manager στο email: g.dimitriou@rise.org.cy

EMERGING TECHNOLOGIES IN THE SERVICE OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES
Online Webinar, 16:00 – 17:00, Thursday, 3rd December

Beyond their traditionally understood roles in society, more and more, artists and creative professionals are actively participating in science and innovation. Such innovative competencies require new, interdisciplinary, and practice-based learning methods and facilities as well as experimentation in the nexus of science, technology, art and social activism. This talk will focus on efforts to build a local ecosystem where cultural and creative industries co-exist with scientific and research institutions and, together, they work to discover new research avenues, bring novelty and innovation across fields and industry and address socioeconomic challenges.

SPEAKER
Dr. Kleanthis Neokleous received his Doctorate in Computer Science from the University of Cyprus in June 2011 and has a multi-disciplinary background that includes experience with Virtual Reality and 3D graphics, Electronic Health (eHealth), Cognitive Psychology, Computational Neuroscience, Machine Learning, Intelligent Diagnostic Systems, Mechanical Engineering, Electrical/Control Engineering and Space Science and Technology. He has several years of experience managing projects and has led the conceptualization, design, preparation and coordination of multiple national and EU research projects. Alongside his academic pursuits and in line with his academic and research interests, Kleanthis co-founded two innovative start-up companies in Virtual Reality technologies and eHealth applications. In June 2019, Kleanthis joined RISE and currently leads the Immersive Technologies for Intelligent and Creative Applications (ITICA) Multidisciplinary Research Group. ITICA brings elements from fine arts together with computational intelligence and emerging technologies to develop evidence-based applications. ITICA aims to use interactive media, smart systems and emerging technologies in the service of the arts, brining creativity and innovation to the dissemination of scientific results. Most recently, in collaboration with the Austrian Embassy Nicosia, ITICA participated in the Ars Electronica Festival 2020 with a local exhibition co-created by artists and technologists on the theme of “In Kepler’s Gardens”.

REGISTRATION
Register HERE

Contact details
If you have any further questions about the event, please email George Dimitriou, Education and Training Manager, at g.dimitriou@rise.org.cy