Εκδηλώσεις (2018): «Πώς να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας σε 7 Μέρες»

Πρόγραμμα Κατάρτισης

«Πώς να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας σε 7 Μέρες»

Αν η ευκαιρία δεν σου έχει χτυπήσει… φτιάξε μια πόρτα – Milton Berle

Στόχοι κατάρτισης
Το σεμινάριο ¨Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι προκλήσεις τους σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον¨ είναι ένα (Interactive) σεμινάριο που θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες των στελεχών στην οργάνωση και διοίκηση της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
– Να γνωρίζουν τις έννοιες του Value Proposition main Target Groups και τις ανάγκες τους.
– Ξεκάθαρη διατύπωση της ιδέας μέσα από την καταγραφή των αναγκών συγκεκριμένης ομάδας στόχου
– Να μπορούν να κατανοήσουν τα Βασικά συστατικά επιτυχίας για νεοφυείς επιχειρήσεις 
– Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους προσφέρει η τεχνολογία και το διαδίκτυο
– Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις βασικές πτυχές του “Digital Transformation”
– Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις Ευκαιρίες χρηματοδότησης και εξοικονόμησης

Στόχοι προγράμματος
– Κατανόηση των διαδικασιών
– Μελέτη της αγοράς και προσαρμογή της ιδέας στις ανάγκες της αγοράς
– Σχεδιασμός ενεργειών και επιχειρηματικού πλάνου
– Κοστολόγηση
– Εφαρμογή και παρακολούθηση
– Τροποποίηση και Αναβάθμιση