Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις Τεχνικού Μηχανικού

Παρ, 30 Οκτ. 2020 07:00

Ο Δήμος Λευκωσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν. 6(I)/1998), ανακοινώνει ότι για την πλήρωση των κενών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, οδός Θράκης 17, 2112 Λευκωσία.

Σχετική συστημένη επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες και η εξεταστέα ύλη για το Ειδικό Θέμα έχει σταλεί σε όλους τους  υποψήφιους.

Όσοι τυχόν για διάφορους λόγους δεν παραλάβουν τη σχετική επιστολή ή χρειάζονται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες λεπτομέρειες / διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας στα  τηλέφωνα 22797222 / 258 / 254  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

• Ελληνικά: Έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές και γραμματικές παρατηρήσεις.

• Γενικές Γνώσεις: Ερωτήσεις από την επικαιρότητα.

• Ειδικό θέμα: Έχει σταλεί λεπτομερής εξεταστέα ύλη με την προσωπική επιστολή.

Ακολούθως, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (6(Ι)/1998),  θα κληθεί σε προφορική εξέταση ο τριπλάσιος αριθμός για την κάθε θέση από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση.