Ανακοινώσεις (2020): Όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας

08 Μαϊ. 2020 14:18
Όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τα γραφεία του Δήμου. Οι αιτήσεις βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/building-permits-applications/

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να  αποστέλλονται στον Δήμο Λευκωσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση adeies@nicosiamunicipality.org.cy