Ανακοινώσεις (2020): Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας – Διάθεση εργαστηρίου αρ.5 στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας

19 Ιουν. 2020 10:12
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για τη διάθεση ενός εργαστηρίου (αρ.5)  που βρίσκεται στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας στην οδό Δημώνακτoς 2, στην Ενορία Χρυσαλινιώτισσας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πιο κάτω αλλά και να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Δημοτών στο τηλέφωνο 22797007, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες στο Δήμο Λευκωσίας, στο  Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία)  μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.