Ανακοινώσεις (2020): Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών δύο υγειονομικών επιθεωρητών

19 Ιουν. 2020 10:15
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσιών συμβάσεων e-procurement για την αγορά υπηρεσιών δύο υγειονομικών επιθεωρητών για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 6η Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτεθείτε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797312/314/316 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο efi.hadjicosti@nicosiamunicipality.org.cy.