Ανακοινώσεις (2020): Παράταση πληρωμής των καθυστερημένων Τελών Σκυβάλων, της Επαγγελματικής Άδειας και του Δικαιώματος για τη Διατήρηση ή Χρήση Επαγγελματικών Υποστατικών για το έτος 2019

09 Απρ. 2020 12:35
Ο Δήμος Λευκωσίας, συναισθανόμενος τις δυσκολίες που έχουν προκληθεί από τα περιοριστικά μέτρα για αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19,  πληροφορεί το κοινό ότι η ημερομηνία πληρωμής των καθυστερημένων τελών Σκυβάλων, της Επαγγελματικής Άδειας και του  Δικαιώματος για τη Διατήρηση ή Χρήση Επαγγελματικών Υποστατικών για το έτος 2019 παρατείνεται μέχρι τις 29 Μαΐου 2020.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosiamunicipality.org.cy (e-λευκωσία) ή με αποστολή επιταγής μαζί με το σχετικό λογαριασμό στο Δήμο Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.