Ανακοινώσεις (2020): «Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

29 Απρ. 2020 11:40
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας αφουγκραζόμενο τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας, προχωράει σε παροχή περιορισμένου αριθμού μερίδων φαγητού (μέχρι 2 ανά άτομο) σε άτομα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση και έχουν ανάγκη φαγητού.

Το φαγητό θα τοποθετείται συσκευασμένο στα κάγκελα της κεντρικής εισόδου του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας (Νικηφόρου Φωκά 40, κοντά στην πύλη Αμμοχώστου), από τις 12:30 μμ. έως τις 2:00 μμ. και όποιος έχει ανάγκη μπορεί να προσέλθει για να παραλάβει, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση ή οποιαδήποτε διαδικασία.

Η υπηρεσία θα προσφερθεί σε πρώτο στάδιο ως ακολούθως:

• Τρίτη 28 Απριλίου
• Πέμπτη 30 Απριλίου
• Τρίτη 5 Μαΐου
• Παρασκευή 8 Μαΐου
• Τρίτη 12 Μαΐου
• Παρασκευή 15 Μαΐου
• Τρίτη 19 Μαΐου
• Παρασκευή 22 Μαΐου
• Τρίτη 26 Μαΐου
• Παρασκευή 29 Μαΐου

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την ενημέρωση σε άτομα που γνωρίζετε πως χρειάζονται την υπηρεσία αυτή.
Σημειώνεται πως για την ασφάλεια όλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού, η είσοδος του κτηρίου θα είναι κλειστή.

SOLIDARITY WALL

Nicosia Municipality Multifunctional Foundation in view of the difficult moments we are going through and the serious problems faced by many of our fellow citizens, will proceed to provide a limited number of food portions (up to 2 per person) to people who are in particularly unfavorable situations and need food.

The food will be packaged and placed on the railings of the main entrance of the Nicosia Municipality Multifunctional Foundation (40 Nikiforou Foka Av., near Famagusta Gate), from 12:30 pm to 2:00 pm and anyone in need can come and collect it, without prior notice or any procedure.

The service will be offered in the first stage as follows:

Tuesday, April 28
• Friday, April 30
• Tuesday, May 5
• Friday, May 8
• Tuesday, May 12
• Friday, May 15
• Tuesday, May 19
• Friday, May 22
• Tuesday, May 26
• Friday, May 29


Please forward the information to people you know that may need this service.
It is noted that for the safety of all, in the context of the measures to prevent the spread of coronavirus, the entrance of the building will be closed.