Ανακοινώσεις (2020): Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 8ος κύκλος εργασιών του Προγράμματος της Λευκωσίας «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη των ΥΤΧ στην Τοπική Κοινωνία»

Με όραμα μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς λόγω εθνικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας ή πολιτισμικών καταβολών!

Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται ακόμα ένας κύκλος του Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)» που ο Δήμος Λευκωσίας υλοποιεί ως Συντονιστής Έργου σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό του Κέντρο, τον Δήμο Λακατάμιας και τις εταιρίες Συμβούλων NVK Advent Consulting και Losadeal Ltd. To πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).
Το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη ΥΤΧ» πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα και σε αυτό τον κύκλο εργασιών, εξυπηρετώντας και στηρίζοντας εκατοντάδες ωφελούμενων. Αυτό έγινε κατορθωτό μέσω της συλλογικής προσπάθειας των συνεργαζόμενων φορέων που υλοποιούν το Πρόγραμμα, της συνεργασίας με ένα ευρύ δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και ομάδων και ΜΚΟ  ενεργών στον τομέα της στήριξης και ένταξης των ΥΤΧ, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Υπεύθυνη Αρχή Διαχείρισης του ΤΑΜΕ.
Ξεκίνησε από το 2012 με κεντρικό στόχο να στηρίξει πολυεπίπεδα την ομαλή ένταξη και αποδοχή των ΥΤΧ στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Από τον Ιανουάριο του 2019 υλοποιείται ως το βασικό πρόγραμμα Τοπικών Αρχών για τη στήριξη και κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη πόλη και επαρχία της Λευκωσίας με συνολικό προϋπολογισμό €200,000 περίπου. Εξελίσσεται συνεχώς σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων για τις τοπικές κοινωνίες λόγω του παγκόσμιου μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος και της εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης που αυξάνει τις ευθύνες των Τοπικών Αρχών έναντι των ΥΤΧ και του ντόπιου πληθυσμού.

Οι Τοπικές Αρχές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα γνωρίζουν ότι η αποτελεσματική κοινωνική στήριξη και ένταξη του μεγάλου αριθμού ΥΤΧ που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας αποβαίνει τόσο προς όφελος της κοινωνίας υποδοχής όσο και των ιδίων. Αντίθετα, ο όποιος κοινωνικός αποκλεισμός επιφέρει σωρεία δυσμενών επιπτώσεων που πλήττουν τα θύματα του αποκλεισμού,  τον ντόπιο πληθυσμό και γενικά την πρόοδο και βιώσιμη ανάπτυξης της πόλης.

Σε δήλωση του με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του τρέχοντος κύκλου εργασιών του Προγράμματος ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ανέφερε «Με το πρόγραμμα αυτό, έχουμε δείξει ότι ο ρόλος μας στη διαδικασία ένταξης είναι καταλυτικός. Ως Τοπικές Αρχες είμαστε κοντά στους πολίτες, γνωρίζουμε τις ανάγκες, παρέχουμε υπηρεσίες και ευκαιρίες που προσφέρονται πιο αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο και λειτουργούμε συμμετοχικά. Γεφυρώνουμε κενά μεταξύ των απλών ανθρώπων και των κρατικών υπηρεσιών και θεσμών που βρίσκονται σε κεντρικό επίπεδο». 

Επισημαίνοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτρέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης από τις Τοπικές Αρχές, λόγω των ανεπαρκών αρμοδιοτήτων και πόρων που έχουν στη διάθεση τους, πρόσθεσε «Δρούμε βέβαια συμπληρωματικά προς τις κρατικές υπηρεσίες αφού οι αρμοδιότητες μας στην παροχή υπηρεσιών υποδοχής και στήριξης αυτών των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού παραμένουν περιορισμένες».

΄Οπως εξ’ άλλου υπογράμμισε ο Επικεφαλής ΜΕΤ «Η ένταξη είναι μια διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά στην πολιτική ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ΜΕΤ επενδύει σημαντικά στην ένταξη ως μια βασική παράμετρο για την κοινωνική συνοχή, για τη μείωση της ανομοιογένειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των ρατσιστικών συμπεριφορών, της γκετοποίησης. Στόχος είναι οι μετανάστες που νόμιμα διαμένουν στη Κύπρο, να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στην οικονομία του τόπου μας».
Οι υπηρεσίες και δράσεις του Προγράμματος απευθύνονται σε άτομα και οικογένειες ΥΤΧ, είτε πρόκειται για μετανάστες που συμβάλλουν με την εργασία τους σε ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνία μας, είτε πρόκειται για πρόσφυγες ή αιτητές διεθνούς προστασίας που αφήνουν τη χώρα τους λόγω πολέμου, διωγμού ή και φυσικής καταστροφής. 

Γνωρίζοντας ότι η διαδικασία της ένταξης είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του Έργου παρείχαν ένα φάσμα ουσιαστικών και πολυεπίπεδων υπηρεσιών σε μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας όλων των ηλικιών που στοχεύουν:
• Στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής των μεταναστών
• Στην προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών τους
• Στη διευκόλυνση της απασχόλησης τους
• Στην ενδυνάμωση, απόκτηση δεξιοτήτων και προσαρμογή τους στην κοινωνία υποδοχής
• Στην παροχή ευκαιριών για ψυχαγωγία, άθληση, δημιουργική έκφραση και ευρύτερη κοινωνική συναναστροφή
• Στην διαπολιτισμική ανταλλαγή, το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας
• Στη μεταφορά ενός ισχυρού μηνύματος ενάντια στις διακρίσεις, το ρατσισμό και τη ξενοφοβία

Επιπλέον, οι φορείς που υλοποιούν το Έργο ανταποκρίθηκαν με ευελιξία και αμεσότητα σε έκτακτες ανάγκες των ΥΤΧ που δημιούργησε η πανδημία και τα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης της, προσρμόζωντας τις δράσεις τους και αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους.

Ευχαριστώντας τους εταίρους που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και εκφράζοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευση στους στόχους της ένταξης των ΥΤΧ όπως και άλλων ευάλωτων ομάδων, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης δήλωσε «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Λευκωσία, ανέκαθεν σταυροδρόμι πολιτισμών, να παραμείνει μια ανοιχτή Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με ανθρώπινο πρόσωπο για όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία ή την πολιτισμική τους ταυτότητα».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης

 •  Πρόγραμμα Διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά με Αραβική  καταγωγή από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (ΠΔΚΛ), σε συνεργασία με το  Κυπριο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο

o Διδασκαλία Αραβικής γλώσσας
o Μαθήματα Αραβικής τέχνης και πολιτισμού
o Γνωριμία με την Αραβική κουζίνα
o Αθλητικές δραστηριότητες 
o Συμμετοχή πέραν των 40 παιδιών
o Λειτουργία κάθε Κυριακή κατά τη σχολική περίοδο

 • Πρόγραμμα Διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά με Κινέζικη καταγωγή από ΠΔΚΛ , σε συνεργασία με το Cyprus- China Art, Culture and Education Centre

o Μαθήματα Κινεζικής γλώσσας
o Διδασκαλία Κινέζικης καλλιγραφίας και τέχνης
o Εκμάθηση παιχνιδιών και άλλων στοιχείων της Κινέζικης πολιτισμικής παράδοσης 
o  Συμμετοχή 20 παιδιών

 • Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και λογοθεραπείας σε παιδιά ΥΤΧ με μαθησιακές δυσκολίες από το ΠΔΚΛ
 • Σεμινάριο με θέμα “Παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση: Νομικό πλαίσιο και τρόποι αναγνώρισης και διαχείρισης σχετικών περιστατικών” από την NVK Advent Consulting Ltd

o Μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση και καταγγελία περιστατικών
o Κατάθεση βιωματικών εμπειριών και ενδυνάμωση
o Επεξήγηση διαφορετικών τύπων παρενόχλησης
o Ενημέρωση για θεσμούς / μηχανισμούς για υποβολή παραπόνων
o Καταπολέμηση στερεοτύπων για γυναίκες μετανάστριες
o Κατάρτιση 44 ατόμων σε 2 σεμινάρια

Προγράμματα κοινωνικής στήριξης

 • Καθημερινές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παιδιών 5-12 ετών του ΠΔΚΛ κατά τη σχολική περίοδο

o Απογεύματα από τη 1:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ. τη σχολική περίοδο
o Ολοήμερα από τις 7:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα
o Μεταφορά με λεωφορείο
o Παροχή ζεστού γεύματος ή και απογευματινού
o Καθοδήγηση στις σχολικές εργασίες
o Δραστηριότητες άθλησης και βιωματικής μάθησης
o Φροντίδα 24 παιδιών
o Συμφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των γονέων

 • Καθημερινό πρόγραμμα φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 5-12 ετών του ΠΔΚΛ

o Από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ. κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.
o Συμμετοχή 24 παιδιών
o Ευκαιρίες άθλησης και εκμάθησης παιχνιδιών
o Μαθήματα μουσικής και τέχνης
o Συμφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των γονέων

 • Λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ) από το ΠΔΚΛ

o Συμβουλευτική σε άτομα, γονείς και οικογένειες
o Ψυχοκοινωνική στήριξη
o Πληροφόρηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες στην πόλη
o Διαπολιτισμική μεσολάβηση
o Έδρα στο Πολυδύναμο Κέντρο στην Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας
o Λειτουργία Γραφείου Δικτύωσης και Πληροφόρησης (περιοχή Πλατείας Σολωμού) και τα Σαββατοκυρίακα
o Εξυπηρέτηση δεκάδων ατόμων και οικογενειών από όλη την Επαρχία Λευκωσίας

Προγράμματα δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό και την κοινωνία

 • Καινοτόμα βιωματικά μουσικά εργαστήρια «Re-bE Κοινωνική Ένταξη – Ενσωμάτωση» για ενήλικες ΥΤΧ της διεθνούς κύρους μουσικοσυνθέτριας Αλέξιας Βασιλείου από τη Losadeal Ltd

o Δημιουργία ασφαλούς χώρου έκφρασης μέσω της μουσικής
o Δημιουργικές ασκήσεις με μουσική, αυτοσχεδιασμό
o Επανασύνδεση με την προσωπική έκφραση, αυθεντικότητα και ταυτότητα
o Καλλιέργεια του αισθήματος της αποδοχής και του «ανήκειν»
o Επανασύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον 
o Συμμετοχή  – Ενδυνάμωση περίπου 30 ατόμων από διάφορες χώρες σε 2 εργαστήρια

 • Πρωτοποριακά εργαστήρια μουσικής και κρουστών για παιδιά από το ΠΔΚΛ σε συνεργασία με το κοινωνικό πρόγραμμα  Sistema Cyprus

o Συμμετοχή 24 παιδιών
o Εμπειρία χαρούμενης μουσικής δημιουργίας
o Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
o Διάρκεια: 12 εβδομάδες, καλοκαιρινή περίοδος
o 12 εβδομάδες στην καλοκαιρινή περίοδο.

Προώθηση της αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία και της αποδοχής της διαφορετικότητας

 • Διοργάνωση πρωταθλήματος κρίκετ από τον Δήμο Λακατάμιας με συμμετοχή ΥΤΧ, Κυπρίων και άλλων Ευρωπαίων πολιτών   

o Διοργάνωση σε συνεργασία με μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας
o Παράδοση μαθημάτων κρίκετ τα Σαββατοκυρίακα για άνδρες
o Ενεργός συμμετοχή 8 ομάδων κρίκετ
o Φιλοξενία δράσεων στο Δημοτικό Στάδιο Λακατάμιας
o Συμμετοχή στην εκστρατεία #Be-Active για την  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
o Ψηλή συμμετοχή από ΥΤΧ Ασιατικής προέλευσης

Δράσεις ενεργού συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία

 • Δικτύωση και διάλογος με οργανωμένα σύνολα μεταναστών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), θεσμούς και άλλους φορείς ενεργούς στην προστασία των δικαιωμάτων και την ένταξη των μεταναστών

o Λειτουργία «Δικτύου Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών»
o Διοργάνωση φόρουμ διαλόγου, αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών για ανάδειξη ουδιωδών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ 
o Ενδυνάμωση συνεργιών / ανάληψη από κοινού πρωτοβουλιών
o Συμμετοχή όλων των εταίρων

Δράσεις προσαρμοσμένες σε έκτακτες ανάγκες ΥΤΧ λόγω της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της

 • «Καλάθια Αλληλεγγύης και Ένταξης» από το ΠΔΚΛ και τη Losadeal Ltd

o Εντοπισμός και αξιολόγηση αναγκών
o Ετοιμασία και διανομή πακέτων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
o Συνεργασία με ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες 
o Στήριξη πέραν των 120 ατόμων και οικογενειών
o Συνεργασία με την υπηρεσία των μικρών λεωφορείων του Δήμου Λευκωσίας και άλλων φορέων που στηρίζουν ευάλωτους ΥΤΧ όπως το Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων, το Dignity Centre, το Arte Migrante, η Caritas Cyprus και το ΚΕΜ Λευκωσίας

 • Παρέμβαση στην κρίση με υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης μέσω τηλεφώνου από το ΠΔΚΛ και τη Losadeal Ltd

o Ψυχοκοινωνική στήριξη  για μείωση του άγχους και της ανασφάλειας
o Ενεργητική υποστηρικτική ακρόαση, καθοδήγηση, διαμεσολάβηση και συνηγορία
o Συνεργασία με Κρατικές Υπηρεσίες, ΜΚΟ, Εθελοντικές Οργανώσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
o Παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες / δομές για θέματα διαβίωσης, εργοδότησης, ιατρικής περίθαλψης κ.ά.      
o Εξυπηρέτηση πέραν των 80 ΥΤΧ που αντιμετώπισαν δυσκολίες
o Λειτουργία όλες τις μέρες της βδομάδας, 10:00 – 19:00

 • Ενημερωτικό πακέτο «Συμβουλές για γονείς» κατά τη διακοπή των  προγραμμάτων για παιδιά και τον περιορισμό στο σπίτι

o Στήριξη γονέων παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα καθημερινής φροντίδας παιδιών
o Συμβουλές / ιδέες για καλύτερη διαχείριση του χρόνου και δημιουργική απασχόληση των παιδιών
o Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό για παιδιά που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και αραβόφωνες γονείς
o Συνεχής επαφή γονέων με τη δασκάλα του προγράμματος φροντίδας παιδιών

 • Εντατικοποίηση της επικοινωνίας και συνεργασίας των εταίρων με ένα ευρύ δίκτυο  oργανώσεων, άτυπων ομάδων και μεμονωμένων μεταναστών

o Επαφές με τα 130 και πλέον μέλη του Δικτύου Συνεργασίας
o Εντοπισμός μεταναστών που κινδυνεύουν με απόλυτη φτώχεια
o Ενημέρωση για κυβερνητικά μέτρα σε πολλές γλώσσες
o Πληροφόρηση και δικτύωση ΥΤΧ με δομές και δράσεις στήριξης

Dimos2.jpg