Ανακοινώσεις (2020): Νέες διευθετήσεις του Δήμου Λευκωσίας για τους εξωτερικούς χώρους εστίασης μέχρι την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας

21 Μαϊ. 2020 12:30
Νέες διευθετήσεις του Δήμου Λευκωσίας για τους εξωτερικούς χώρους εστίασης μέχρι την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας  
 
Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο της πολιτικής του για στήριξη των επιχειρήσεων των κέντρων αναψυχής, προχωρεί στην προσωρινή παραχώρηση δημόσιων χώρων για επέκταση υπαίθριας εστίασης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου χώρου υπαίθριας εστίασης, στα κέντρα αναψυχής που έχουν εγκεκριμένη Πολεοδομική Άδεια ή τους έχει παραχωρηθεί χώρος στη βάση της πολιτικής υπαίθριας εστίασης ή που έχουν εγκεκριμένη Πολεοδομική Άδεια χωρίς να περιλαμβάνει στα σχέδια υπαίθρια εστίαση.
 
Οι διευθετήσεις στην περιοχή των πεζοδρόμων έγιναν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα πυρασφάλειας και απρόσκοπτης διακίνησης των οχημάτων της πυροσβεστικής και των οχημάτων άμεσης δράσης στην περιοχή των πεζοδρόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 
Όλες οι αιτήσεις για την Προσωρινή Επέκταση Υπαίθριας Εστίασης που γίνονται από τους διευθυντές των κέντρων αναψυχής να αποστέλλονται στο email:  astylianou@nicosiamunicipality.org.cy  ή στο φαξ 22663363, ή καταθέτοντας τις στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο email: astylianou@nicosiamunicipality.org.cy
 

 1. Για τα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής που δραστηριοποιούνται στους πεζόδρομους στην εντός Τειχών Πόλη, τα οποία έχουν την άδεια υπαίθριας εστίασης και θέλουν να επεκταθούν πέραν των εγκεκριμένων ορίων τους να αποταθούν στο Δήμο με υποβολή του εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ».
 1. Οι διευθυντές των κέντρων αναψυχής στην Εκτός των Τειχών Λευκωσία θα πρέπει να απευθύνονται είτε με τη σχετική αίτηση είτε με μια απλή επιστολή που να αναφέρουν την διεύθυνση του υποστατικού, τον αριθμό της Πολεοδομικής τους Άδειας ή και της Άδειας Οικοδομής και το χώρο σε σχέδιο ή σε ευδιάκριτη φωτογραφία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προσωρινά για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο.
 1. Όσα υφιστάμενα αδειούχα κέντρα αναψυχής θα τοποθετούν προσωρινά το βράδυ τραπεζοκαθίσματα σε ιδιωτικά πεζοδρόμια στο τεμάχιο τους μπροστά από βιτρίνες άλλων καταστημάτων που λειτουργούν, πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των καταστηματαρχών και να κοινοποιείται στο Δήμο Λευκωσίας με την αίτηση τους.

 
Σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε δημόσιο χώρο αν δεν λάβει ο ιδιοκτήτης του κέντρου αναψυχής γραπτή έγκριση από τον Δήμο Λευκωσίας.
 
Οι πιο πάνω διευθετήσεις θα ισχύουν μέχρι την άρση όλων των περιοριστικών μέτρων του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική εστίαση των κέντρων αναψυχής.
 
Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των πιο πάνω μέτρων θα γίνεται καθημερινή απολύμανση της περιοχής των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου.
 
Συγκεκριμένα για την παραχώρηση άδειας επέκτασης του υπαίθριου χώρου εστίασης, στις επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν από τις 21 Μαΐου 2020, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
 

 1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (κλειστά ή κενά καταστήματα, τοίχος, νεκρά σημεία κλπ.) δεν θα απαιτείται συγκατάθεση του ιδιοκτήτη αλλά έγκριση του Δήμου. Ο Δήμος θα εξετάζει οποιαδήποτε αίτηση επέκτασης εξωτερικής εστίασης και εφόσον αυτή ικανοποιεί τους όρους για πυρασφάλεια, μέγεθος και ηχητική ρύπανση, θα εγκρίνεται (κατ’ εξαίρεση θα εξετάζονται αιτήσεις σε δημόσιους χώρους).
 1. Σε περίπτωση που διεκδικούν δυο γειτνιάζοντα κέντρα αναψυχής ενδιάμεσο ή άλλο διαθέσιμο χώρο, αυτός θα παραχωρείται αναλογικά και δίκαια, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.
 1. Το μέγιστο εμβαδό της προσωρινής επέκτασης υπαίθριου χώρου εστίασης που θα παραχωρείται, θα καλύπτει την υφιστάμενη δυναμικότητα εξωτερικής εστίασης του κέντρου αναψυχής.
 1. Καμία επέκταση δεν επιτρέπεται πέραν της κόκκινης γραμμής στους πεζόδρομους και δεν επιτρέπεται καμιά υπέρβαση της από οποιοδήποτε αντικείμενο. (πινακίδες, κλπ.)
 1. Αιτήματα από κέντρα αναψυχής που δεν καλύπτονται από άδειες (τουλάχιστον Πολεοδομική Άδεια), δεν μπορούν να εξεταστούν αν δεν εγκριθεί πρώτα με Πολεοδομική Άδεια ο επίσημος εσωτερικός και εξωτερικός χώρος εστίασης.
 1. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις: μεγάφωνα / ξύλινα decking / τέντες επί πρόσοψης κτιρίου / μόνιμες κατασκευές κλπ.  εις βάρος διπλανού καταστήματος.
 1. Ορισμός Προσωρινής Επέκτασης Υπαίθριας Εστίασης: Σημαίνει προσωρινή τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο σε συγκεκριμένες ώρες που επιτρέπει ο επηρεαζόμενος καταστηματάρχης, σε κατάλληλο χώρο, με ευθύνη του υπεύθυνου αδειούχου κέντρου αναψυχής για τη τοποθέτηση και μετακίνησή τους.
 1. Για όλες τις επεκτάσεις υπαίθριας εστίασης μπροστά από διπλανά και απέναντι καταστήματα, που είναι σε λειτουργία και διαθέτουν βιτρίνα με προϊόντα, θα ζητείται γραπτή συγκατάθεση των επηρεαζόμενων καταστηματαρχών.