Ανακοινώσεις (2020): Με αφορμή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δέντρο που υλοτομήθηκε στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση

15 Απρ. 2020 13:45
Με αφορμή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δέντρο που υλοτομήθηκε στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, ο Δήμος Λευκωσίας θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:
 
Τον τελευταίο μήνα υπήρχαν ενδείξεις ότι συγκεκριμένο πεύκο στο πεζοδρόμιο του τμήματος του Έργου που παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία άρχισε να ξηραίνεται. Παρόλες τις φροντίδες των συνεργείων του Δήμου Λευκωσίας με τοποθέτηση φυτοχώματος και ποτίσματος, δεν υπήρξε βελτίωση. Ενώ ξεκίνησε διαδικασία για εξασφάλιση άδειας υλοτόμησης από το αρμόδιο Τμήμα Δασών για αποκοπή του δέντρου, ο Δήμος έλαβε ενημέρωση από το συγκεκριμένο τμήμα ότι έγινε καταγγελία από δημότες, για ανάγκη αποκοπής του δέντρου για λόγους ασφάλειας.
 
Η Άδεια Υλοτόμησης του δέντρου εκδόθηκε μετά από επί τόπου επίσκεψη εκπροσώπου του Τμήματος Δασών. Παράλληλα, λόγω των περιορισμών που βρίσκονται σε ισχύ με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19, ο Δήμος εξασφάλισε σχετική Άδεια από το Αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και οργανώθηκε ειδικό συνεργείο το οποίο, αφού ενημέρωσε και την Αστυνομία, προέβη στις εργασίες απομάκρυνσης του συγκεκριμένου επικίνδυνου δέντρου.
 
Ασφαλώς η αποκοπή οποιουδήποτε πεύκου δεν αποκαθίσταται εύκολα. Μάλιστα μας λυπεί ιδιαίτερα αφού ειδικά στην Λεωφ. Κυριάκου Μάτση ο Δήμος κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες για τη διατήρηση και αναβάθμιση του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού χαρακτήρα του δρόμου. Μεγάλος αριθμός των υφιστάμενων μεγάλων δέντρων έχει προστατευθεί και υπάρχει ήδη απόφαση για σημαντικό εμπλουτισμό του πρασίνου στην περιοχή με τη φύτευση μεγάλου αριθμού νέων ώριμων δέντρων προς το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών. Παράλληλα θα γίνει οτιδήποτε είναι δυνατό για αντιστάθμισμα της συγκεκριμένης απώλειας.
 
Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Λευκωσίας υλοποιεί μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο της Ανάπλασης της Κυριάκου Μάτση, όπως και η δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων για την ασφαλή διακίνηση των πεζών και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), οι μονοδρομήσεις κύριων αξόνων για τη δημιουργία δικτύου λεωφορειολωρίδων, η επιμονή για τη δημιουργία τραμ και η λειτουργία δικτύου μικρών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης, εντάσσονται σε αυτή την πολιτική και στοχεύουν στη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε. Στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής, ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί με τη φύτευση 5000 νέων ώριμων δέντρων στην πόλη. Ήδη έχουν φυτευτεί 250 νέα δέντρα στις οδούς Στασικράτους, Μνασιάδου, Ζήνας Κάνθερ και Θεοφάνη Θεοδότου, περίπου 300 νέα δέντρα θα φυτευτούν με την ολοκλήρωση των εργασιών στην Λεωφ. Μακαρίου ενώ προγραμματίζεται η φύτευση 230 νέων δέντρων στην Λεωφ. Καλλιπόλεως.