Ανακοινώσεις (2020): Καθαρισμός οικοπέδων και ακατοίκητων υποστατικών στον Δήμο Λευκωσίας

15 Απρ. 2020 11:45
Ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της καλής εμφάνισης της πόλης μας, καλεί τους ιδιοκτήτες ανοικτών ιδιωτικών χώρων / οικοπέδων και ακατοίκητων υποστατικών που βρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων, όπως μεριμνήσουν για την καθαριότητά τους εντός της καθοριζόμενης χρονικής προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, οι ανοικτοί ιδιωτικοί χώροι / οικόπεδα θα πρέπει να καθαριστούν και να απαλλαγούν από άγρια βλάστηση, άχρηστα αντικείμενα και σκύβαλα μέχρι τις 10 Μαΐου 2020. Τα ακατοίκητα υποστατικά θα πρέπει να καθαριστούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία θυροκόλλησης της σχετικής ειδοποίησης έξω από κάθε υποστατικό. Διευκρινίζεται ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οι επιστολές / ειδοποιήσεις για καθαρισμό των ακατοίκητων υποστατικών θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες αντί προσωπικής επίδοσης όπως γινόταν κάθε χρόνο.

Επιπλέον ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ότι όλα τα άχρηστα που θα προκύψουν από τον καθαρισμό θα πρέπει να μεταφερθούν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων ή στα πράσινα σημεία όπου παραλαμβάνονται δωρεάν διάφορα είδη οικιακών αποβλήτων.

Το πράσινο σημείο του Δήμου Λευκωσίας βρίσκεται στο χώρο του Τμήματος Καθαριότητας, στην οδό Γιάννη Κορομία 2 στο Καϊμακλί. Όσοι επιθυμούν μπορούν να μεταφέρουν τα διάφορα απόβλητα καθαρισμού και στο πράσινο σημείο στο Στρόβολο που βρίσκεται επί της οδού Χαλκιδικής, παραπλεύρως του πολυκαταστήματος ‘Leroy Merlin’, παρά τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Τονίζεται ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος για αντιμετώπιση περιπτώσεων πρόκλησης οχληρίας ή ακαλαισθησίας και αποκατάσταση των ανέσεων των δημοτών, δύναται να προχωρήσει στον καθαρισμό και την απαλλαγή τους από άγρια βλάστηση, σκύβαλα και άχρηστα αντικείμενα χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων τα οποία θα καθαριστούν από ειδικά συνεργεία του Δήμου το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. Για κάθε κανονικό οικόπεδο η φετινή χρέωση αντιστοιχεί στο ποσό των €85.00. Οι χρεώσεις των ακατοίκητων υποστατικών υπολογίζονται ανάλογα με τις εργατοώρες και τον όγκο των ακαθαρσιών που θα προκύψουν.

Σημειώνεται ότι, η  ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμα¬χίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί / απορριφθεί άχρηστα υλικά από τρί¬τους.

Ο Δήμος επιθυμεί τη συνεργασία του κοινού, αφού η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης μας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη (ΓΕΠΔ) στο 22797007, στην Υγειονομική Υπηρεσία στο 22797312 και στο Τμήμα Καθαριότητας στο 22797616 / 620.