Ανακοινώσεις (2020): Επικίνδυνες Οικοδομές – Τελευταία Προειδοποίηση

11 Μαϊ. 2020 10:35
Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο  περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές επικίνδυνες:

1. Οδός Αγίων Ομολογητών 6 – 6Α, ενορία Αγίων Ομολογητών,  Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμάχιο 729, Τμήμα Α
2. Οδός Περικλέους 50, ενορία Ταμπάκ Χανέ, Φ/Σχ.: 21/46.05.08, Τεμάχιο 22, Τμήμα. Α
3. Οδός Αναστασίας Τουφεξή 17, ενορία Χρυσαλινιώτισσας, Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμάχιο 105, Τμήμα Α
4. Οδός Αναστασίας Τουφεξή 10, ενορία Χρυσαλινιώτισσας,  Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμάχιο. 121, Τμήμα Α
5. Οδός Ηρακλέους 10, ενορία Αγίου Ιωάννη, Φ/Σχ: 21/46.06.04, Τεμάχιο 69, Τμήμα Α
6. Οδός Θράκης 2 – 6, ενορία Αγίου Σάββα, Φ/Σχ.: 21/460609, Τεμάχιο 287, Τμήμα Α

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797500 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και € 20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.