Ανακοινώσεις (2020): Εκστρατεία Καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας

28 Απρ. 2020 15:00
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι η εκστρατεία καθαριότητας και δωρεάν συλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων θα ξεκινήσει στις 4 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2020. Στο πλαίσιο της εκστρατείας ο Δήμος θα προβεί και στον καθαρισμό αυλακιών, οχετών και δημόσιων χώρων που υπάγονται εντός των δημοτικών του ορίων.
 
Αναλυτικά, η χρονική περίοδος ανά ενορία και υποτομέα είναι η εξής:
 
Άγιος Ανδρέας (1): 04 – 08 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (2): 11 – 15 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (3): 18 – 22 Μαΐου, Τρυπιώτης (1): 09  – 12 Ιουνίου, Τρυπιώτης (2): 15  – 19 Ιουνίου, Αγίοι Ομολογητές (1): 04 – 13 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (2): 14  – 22 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (3): 25 Μαΐου  – 12 Ιουνίου, Αγίοι Ομολογητές (4): 15  – 26 Ιουνίου, Άγιος Αντώνιος (1): 22 – 26 Ιουνίου,
Άγιος Αντώνιος (2): 22 – 26 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα(1): 04 – 20 Μαΐου,
Παλλουριώτισσα(2): 15 – 26 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα(3): 21 Μαΐου  – 07 Ιουνίου,
Παλλουριώτισσα(4): 04 – 20 Μαΐου, Εντός των Τειχών (1): 25  – 29 Μαΐου,
Εντός των Τειχών (2): 01 – 05 Ιουνίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (1): 11 – 17 Ιουνίου,
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (2): 18 – 26 Ιουνίου, Καϊμακλί (1): 25 Μαΐου – 02 Ιουνίου,
Καϊμακλί (2): 12  –  19 Ιουνίου, Καϊμακλί (3): 21  –  29 Μαΐου, Καϊμακλί (4): 04 –  19 Μαΐου, 
Καϊμακλί (5): 01 –10 Ιουνίου, Ταχτ Ελ Καλέ: 09 – 11 Ιουνίου, Γενί Τζαμί: 03 – 05 Ιουνίου,
Ομορφίτα: 20 – 22 Μαΐου. 
 
Σημαντικό είναι η τοποθέτηση των οικιακών άχρηστων αντικειμένων που προκύπτουν από τον καθαρισμό, να γίνεται δύο μέρες πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προστατεύεται το περιβάλλον.
 
Για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανακύκλωση των οικιακών αντικειμένων και υλικών, καλούνται οι δημότες να τα τοποθετούν σε διαφορετικές σακούλες:

  • Κλαδεύματα και πράσινα απόβλητα κήπου (φύλλα, χόρτα).
  • Ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
  • Ογκώδη/άχρηστα αντικείμενα όπως στρώματα, παλαιά έπιπλα.
  • Σύμμεικτα απόβλητα.

 
Το πρόγραμμα συλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου www.nicosia.org.cy.
 
Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο των δράσεων που επιτελούνται στον Δήμο μας για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής υγιεινής και συμμόρφωσης με τους Περί Αποβλήτων Νόμους και Κανονισμούς, η παρούσα θα είναι η μοναδική δωρεάν συλλογή κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων που θα διενεργηθεί. Οι δημότες θα μπορούν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα άχρηστα αντικείμενα είτε στο πράσινο σημείο του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκεται στο χώρο του Τμήματος Καθαριότητας, στην οδό Γιάννη Κορομία 2 στο Καϊμακλί, είτε στο πράσινο σημείο στο Στρόβολο που βρίσκεται επί της οδού Χαλκιδικής, παραπλεύρως του πολυκαταστήματος ‘Leroy Merlin’, παρά τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας όπου τα διάφορα οικιακά αντικείμενα / υλικά παραλαμβάνονται δωρεάν.
 
Σε περίπτωση που οι δημότες αδυνατούν να μεταφέρουν τα αντικείμενα στα πράσινα σημεία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο για την εξυπηρέτησης τους και τα διάφορα υλικά θα απομακρύνονται από ειδικό συνεργείο κατόπιν χρέωσης ανάλογα με την ποσότητά τους.
 
Καθαρισμός οικοπέδων και ανοικτών χώρων
 
Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί επίσης όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ανοικτών ιδιωτικών χώρων / οικοπέδων να μεριμνήσουν για την καθαριότητά τους μέχρι τις 10 Μαΐου 2020, όπως αναφέρεται στις σχετικές επιστολές που τους έχουν διαβιβαστεί ταχυδρομικώς. Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας που επικρατεί οι επιστολές / ειδοποιήσεις για τον καθαρισμό των ακατοίκητων υποστατικών έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες αντί προσωπικής επίδοσης. Τα ακατοίκητα θα πρέπει να καθαριστούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία θυροκόλλησης της σχετικής ειδοποίησης έξω από κάθε υποστατικό.
 
Ως εκ τούτου, για τις περιπτώσεις οικοπέδων και ακατοίκητων υποστατικών που δε θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στον καθαρισμό τους χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων που θα καθαριστούν το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. Για κάθε κανονικό οικόπεδο η φετινή χρέωση αντιστοιχεί στο ποσό των €85.00 ενώ οι χρεώσεις των ακατοίκητων υποστατικών υπολογίζονται ανάλογα με τις εργατοώρες και τον όγκο των ακαθαρσιών που θα προκύψουν.
 
Για την ομαλή διεξαγωγή και την επιτυχία της εκστρατείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22797007 (Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη), 22797312 (Υγειονομική Υπηρεσία) και 22797620 (Τμήμα Καθαριότητας).