Ανακοινώσεις (2020): Ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στην οδό Λυκούργου, στην εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας

07 Μαϊ. 2020 11:10
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι η οδός Λυκούργου στην εντός των τειχών πόλη θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση από τη Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος της οδού από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες λόγω δυσλειτουργίας του κεντρικού αγωγού και των εμφανείς καθιζήσεων άνωθεν του, με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσής του.

Διευκρινίζεται ότι κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο η διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας μέσω των πεζοδρόμων Λήδρας – Ονασαγόρου θα είναι εκτός λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν τις οδούς Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Ρηγαίνης για μετάβαση τους στη δυτική πλευρά των πεζοδρόμων.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί το κοινό να είναι προσεκτικό και να ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.